Mga Regalo sa Kahayag

Inflatable dolls

Dili mahimo nga mga monyeka

household lamps

suga sa panimalay

flame lamps

suga sa siga

stage lights

suga sa entablado

Christmas lights

Mga suga sa Pasko